Info fra Dansefestivalen

 

Vi har fått mange spørsmål om festivalen i 2024. For dere som ikke er på sosiale medier, så la vi den 7. november ut følgende melding på vår Instagram og Facebookside:

"Dansefestival 2024?
Dansefestivalen i Sel ble startet opp og har vært drevet av familien Ulen, med grunnleggeren sjøl, Øystein, i spissen, alle disse årene. Vi er veldig stolte over det han og gjengen har fått til på lille Sel og alle ringvirkningene dette har skapt for hele regionen.

 

Som kanskje flere har fått med seg, så har han slitt med helsa i det siste og det har blitt mange turer inn og ut av sykehuset. Familien har diskutert hva vi skal gjøre fremover, og har kommet frem til at en evt. ny festival ikke blir med familien Ulen «bak roret». Siden hele familien har vært med hele tiden, vil det nå være et greit tidspunkt for at andre kan overta stafettpinnen og evt. føre Dansefestivalen videre på sin måte. Det er selvsagt vemodig, men tiden er inne for at noen andre kan begynne å skrive et nytt kapittel på Sel.

 

Dette betyr at Jørundgard Middelaldersenter og Dansefestivalen vil bli lagt ut for salg. Enten så selges Jørundgard Middelaldersenter for seg selv, eller så kan det være mulighet for å kjøpe både gården og festivalen under ett. Pr.nå er det ikke aktuelt å leie ut festivalen eller å selge kun festivalrettighetene.

 

Gården er nylig taksert og vi har også en del inventar og utstyr, til bruk under festivalen, som kan følge med. Blant annet gjerder, benker, kjøkkenutstyr o.l.

 

Jørundgard Middelaldersenter er en unik eiendom med stort potensiale. Vi har sammen med konsulentselskapet Fossekall AS og omstillingsprogrammet Styrk Sel vært gjennom et forprosjekt, der hovedmålet var å kartlegge potensial for å skape og utvikle flere opplevelser på Jørundgard. Det er mange muligheter for ytterligere utvikling av selve gården i tillegg til en evt. Dansefestival.

 

Før dette blir lagt ut offentlig i markedet, via megler, så vil vi sjekke om det er noen av dere som har en drøm om å drive en middelaldergård og/eller bringe Dansefestivalen videre. Seriøse henvendelser fra interessenter om kjøp av gården eller festivalen sammen med gården rettes på e-post til: info@dansefestivalen.no. Vi vil svare ut disse henvendelsene og evt. gi mer utfyllende informasjon der.

 

Ønsker en rask avklaring på dette, da både artister, publikum, leverandører o.l. vil vite om det i det hele tatt blir festival i 2024.

 

Vi har fått inn mange forhåndsbestillinger. Pr. nå har vi begrenset kapasitet til å svare ut evt. spørsmål fra dere som har bestilt. Ber om at dere er tålmodige til det kommer en avklaring på hva som skjer videre.

 

Andre henvendelser gjøres også på e-post.

 

Vi vil legge ut mere info, når vi vet mer om veien videre. Vi håper jo at noen har ønsker og ideer for en festival i 2024 også, eller om noen vil videreutvikle gården og skape noe nytt selv."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artister 2023

Opplev Norges største Dansefestival