Info fra Dansefestivalen

 

Da er en epoke over!
Det er med blandede følelser vi må fortelle at Dansefestivalen i Sel kommet til veiens ende.

Dansefestivalen i Sel ble startet opp og har vært drevet av familien Ulen, med grunnleggeren sjøl, Øystein, i spissen, alle disse årene. Vi er veldig stolte over det alle impiserte har fått til på lille Sel og alle ringvirkningene dette har skapt for hele regionen.

Det er selvsagt vemodig, men gleden over å holdt festivalen gående alle disse årene gjør det enklere. Det er knyttet en stor glede ved å bli kjent med allle besøkende fra hele norden, artister fra øverste hylle og alle medhjelpere fra mange foreninger. 

Vi vil med dette takke alle som bidro til at festivelen har levd gjennom tiårene og tiltrukket alle dere hit til Sel.

Slutten på festivalen betyr også at gården Jørundgard Middelaldersenter vil bli lagt ut for salg. 

 

Gården er nylig taksert og det er mye inventar og utstyr som selges separat. Den består av 15 hus og vigslet stavkirke.

 

Jørundgard Middelaldersenter er en unik eiendom med stort potensiale. Vi har sammen med konsulentselskapet Fossekall AS og omstillingsprogrammet Styrk Sel vært gjennom et forprosjekt, der hovedmålet var å kartlegge potensial for å skape og utvikle flere opplevelser på Jørundgard. Det er mange muligheter for ytterligere utvikling av selve gården. 

 

Seriøse henvendelser fra interessenter om kjøp av gården rettes på e-post til: info@dansefestivalen.no.
Vi vil svare ut disse henvendelsene og evt. gi mer utfyllende informasjon der. Vi vil også selge ut masse utstyr som er brukt under Dansefestivalen som elektrisk eller gassdrevne kjøkkenmaskiner, kjøkkenutstyr, frysere og masse annet.
Mere info om jørundgard finnes på www.jorundgard.no 

 

 

Eventuelle spørsmål gjøres på e-post

Familien Ulen