Overnattingsmuligheter

Ta selv kontakt direkte med overnattingssted.
Hotell/pensjonat/hytter
1. Høvringen Høgfjellshotell, 2673 Høvringen, Avst. 8 km, Tlf. 61233722, post@hovringenhotell.no
2. PuttenSeter, 2673 Høvringen, Avst. 12 km, Tlf. 61233012, post@puttenseter.no
3. Smuksjøseter fjellstue, 2673 Høvringen, Avst. 12 km, Tlf. 61233719, info@smuksjoseter.no
4. RondaneHaukliseter, 2673 Høvringen, Avst. 8 km, Tlf. 61233717, post@rondane.com
5. Laurgårdseterfjellstue, 2673 Høvringen, Avst. 8 km, Tlf. 61233712, laurgard@online.no
6. Høvringenfjellstue, 2673 Høvringen, Avst. 8 km, Tlf. 61233718, marit@hovringenfjellstue.no
7. Øigardseter, 2673 Høvringen, Avst. 8 km, Tlf. 61233713, mail@oigardseter.no
8. Brekkeseter, 2673 Høvringen, Avst. 8 km, Tlf. 61233711, post@brekkeseter.no
9. Thon Hotell Otta, 2670 Otta, Avst. 8 km, Tlf. 61210800, otta@thonhotels.no
10. Rondanehøyfjellshotell, 2673 Mysuseter, Avst. 18 km, Tlf. 61209090, booking@rondane.no
11. Dovreskogen gjestegård, 2663 Dovreskogen, Avst. 8 km, Tlf. 61240800, post@dovreskogengjestegard.no
12. Vollheim camping og hytter, 2663 Dovreskogen, Avst. 10 km, Tlf. 93039516, camping@vollheim.no
13. Vågå hotell, 2680 Vågå, Avst. 13 km, Tlf. 61239550, post@vagahotel.no
Hytter og motell
1. Putten Seter, 2673 Høvringen, Avst. , Tlf. 61233012, post@puttenseter.no
2. Høvringen handel, 2673 Høvringen, Avst. , Tlf. 61233710,
3. Formoseter, 2673 Høvringen, Avst. 8 km, Tlf. 92200520, post@formoseter.no
4. Ottacamping, 2670 Otta, Avst. 13km, Tlf. 47367501/61230309, post@ottacamping.no
5. Romundgardseter, 2673 Høvringen, Tlf. 95181901, post@romundgardseter.no
6. Dissen Seter, 2673 Høvringen, Tlf. 61233715, info@dissenseter.no